+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນທາງມ້າລາຍແລະລູກສອນບອກທາງຂະຫນາດ 40 cm

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນທາງມ້າລາຍ ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນລູກສອນບອກທາງຂະຫນາດ 40 cm

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຖະຫນົນຊະນິດປາກ 40 cm ໃຊ້ສຳຫລັບຕີເສັ້ນຈາລະຈອນທາງມ້າລາຍແລະສາມາດຕີເສັ້ນລູກສອນຜະລິດຈາກເຫລັກຫນາທົນຄວາມຮ້ອນ ທາດ້ວຍສີທົນຄວາມຮ້ອນ ມີຊ່ອງສຳຫລັບໂຮຍລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ (glass bead)ໃຊ້ກ໊າດຫຸງຕົ້ມໃນການອຸ່ນສີເທີໂມພາລາສະຕິກ