+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ກຳແພງນ້ຳພາລາສະຕິກ ແບຣິເອີກັ້ນນ້ຳແບຣິເອີ Water barrier

ກຳແພງນ້ຳຫຼືແບຣິເອີກັ້ນນ້ຳ ໃຊ້ສຳຫລັບກັ້ນແບ່ງແນວແລະຈັດລະບົບຈາລະຈອນຍາມສຸກເສີນເມື່ອຕ້ອງການປິດກັ້ນລົດຫຼືຕ້ອງການປ່ຽນເສັ້ນທາງການເດິນລົດ ສາມາດນຳມາຮຽງເປັນແນວຍາວທາງໂຄ້ງແລະຫັກມຸມໄດ້ ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກຊະນິດໂພລີເອລີນ (Polyethylene) ທີມີຄຸນສົມບັດແຂງແລະຫນຽວບໍ່ແຕກງ່າຍ ທົນຕໍ່ທຸກສະພາວະອາກາດເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງແລະນ້ຳຫນັກໂດຍການບັນຈຸນ້ຳຫຼືຊາຍໃນປະລິມານທີ່ພໍເຫມາະ ຊ່ວຍລົດຄວາມຮຸນແຮງຂອງອຸບັດຕິເຫດ ອັນຕະລາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ແລະຍານພາຫານະບໍ່ເສຍຫາຍຫລາຍນັກ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຢືດຢຢຸນຕ່າງຈາກເຫລັກຫຼືກຳແພງຄອນກຣີດເມື່ອໃຊ້ງານແລ້ວສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ສະດວກໂດຍການຖ່າຍນ້ຳຫຼືຊາຍອອກແລະພ້ອມທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍ ມີນ້ຳຫນັກເບົາມີ 2 ສີໃຫ້ເລືອກ ຄືສີສົ້ມແລະສີຂາວ ກຳແພງນ້ຳພາລາສະຕິກຂອງບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດ ມີ 3 ຂະຫນາດຄື:

ກຳແພງນ້ຳພາລາສະຕິກລຸ້ນ SQ.1

ກຳແພງນ້ຳພາລາສະຕິກລຸ້ນ SQ.1

  • ຖານກວ້າງ 50 cm

  • ສູງ80 cm

  • ຍາວ100 cm

ແບຣິເອີໃສ່ນ້ຳພາລາສະຕິກລຸ້ນ SQ.1.5

ແບຣິເອີໃສ່ນ້ຳພາລາສະຕິກລຸ້ນ SQ.1.5

  • ຖານກວ້າງ 45 cm

  • ສູງ 55 cm

  • ຍາວ 150 cm

ແບຣິເອີກັນນ້ຳພາລາສະຕິກລຸ້ນ SQ.2

ແບຣິເອີກັນນ້ຳພາລາສະຕິກລຸ້ນ SQ.2

  • ຖານກວ້າງ 50 cm

  • ສູງ 100 cm

  • ຍາ ວ 200 cm