+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ກວຍຈາລະຈອນ ລົດທັບບໍ່ແຕກ ກວຍ Traffic cone

ກວຍຈາລະຈອນ

ກວຍຈາລະຈອນ ອີກມິຕິຂອງການສ້າງສັນເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຈັດລະບົບຈາລະຈອນ

ກວຍຈາລະຈອນຂອງບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດເປັນຮູບແບບທີ່ມາດຕະຖານສາກົນແລະຜະລິດຂື້ນເພື່ອລະດັບມາດຕະການກໍ່ສ້າງ ຊ້ອມແຊມ ຊ້ອມບຳລຸງແລະປ່ຽນຊ່ອງຈາລະຈອນເພື່ອເສີມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫານະ ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ

 

ກວຍຈາລະຈອນຂອງບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດ ລົດທັບບໍ່ແຕກ ຄືນຮູບໄດ້ດັ່ງເດິມ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນຊຸບເປີ້ຈຳໂບ້ ຕິດສະຕິກເກີ້ສະທ້ອນແສງ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນຊຸບເປີ້ຈຳໂບ້

(ຂະຫນາດກວຍສູງ100 cm. ຖານກວ້າງ50 x 50 cm.)

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນຊຸບເປີ້ຈຳໂບ້

ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກເນື້ອ LLDPE ມີຄຸນສົມບັດແຂງແລະຫນຽວ ນ້ຳຫນັກພໍເຫມາະ ຜະສົມສີປ້ອງກັນ UV ເຮັດໃຫ້ສີບໍ່ຊີດຈາງ ສາມາດຄາດແຖບສະທ້ອນແສງ (Engineer Grade) ໄດ້ເຖິງ 3 ແຖບ ເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງແລະເຫັນຊັດເຈນໃນເວລາກາງຄືນຍັງສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບແຄມຢືດປ້າຍແລະແຂນກັ້ນໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນຈຳໂບ້A ຕິດສະຕິກເກີ້ສະທ້ອນແສງ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນຈຳໂບ້A

(ຂະຫນາດກວຍສູງ80 cm. ຖານກວ້າງ45 x 45 cm.)

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນຈຳໂບ້A

ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກເນື້ອ EVA ເມັດໃຫຍ່ເກດ A ມີຂະຫນາດຫນາ ລົດທັບບໍ່ແຕກ ແລະສາມາດຄືນຮູບໄດ້ ນ້ຳຫນັກພໍເຫມາະຜະສົມສີປ້ອງກັນ UV ເຮັດໃຫ້ສີບໍ່ຈືດຈາງ ສາມາດຄາດແທບສະທ້ອງແສງ (Engineer Grade) ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບແຄມຢືດປ້າຍແລະແຂນກັ້ນໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນB ຕິດສະຕິກເກີ້ສະທ້ອນແສງ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນB

(ຂະຫນາດກວຍສູງ70 cm. ຖານກວ້າງ36 x 36 cm.)

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນB

ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກເນື້ອ EVA ເມັດໃຫຍ່ເກດ A ມີຂະຫນາດຫນາ ລົດທັບບໍ່ແຕກ ແລະສາມາດຄືນຮູບໄດ້ ນ້ຳຫນັກພໍເຫມາະຜະສົມສີປ້ອງກັນ UV ເຮັດໃຫ້ສີບໍ່ຈືດຈາງ ສາມາດຄາດແທບສະທ້ອງແສງ (Engineer Grade) ໄດ້ຕາມສັ່ງ ຮູບຊົງພຽວສົມສັດສ່ວນ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນF ຕິດສະຕິກເກີ້ສະທ້ອນແສງ

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນ

(ຂະຫນາດກວຍສູງ80 cm. ຖານກວ້າງ42 x 42 cm.)

ກວຍຈາລະຈອນລຸ້ນF

ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກເນື້ອ EVA ເມັດໃຫຍ່ເກດ A ມີຂະຫນາດຫນາ ລົດທັບບໍ່ແຕກ ແລະສາມາດຄືນຮູບໄດ້ ນ້ຳຫນັກພໍເຫມາະຜະສົມສີປ້ອງກັນ UV ເຮັດໃຫ້ສີບໍ່ຈືດຈາງ ສາມາດຄາດແທບສະທ້ອງແສງ (Engineer Grade) ໄດ້ຕາມສັ່ງ

ທາງບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດ ຍັງມີການພັດທະນາການຜະລິດກວຍຈາລະຈອນໃຫມ່ອີກ 2 ລຸ້ນໄດ້ແກ່ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 70 cm ຖານກວ້າງ 36 x 36 cm ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກຊະນິດ MM ມີຄຸນສົມບັດແຂງແລະຫນຽວສາມາດຄາດແທບສະທ້ອງແສງ (Engineer Grade) ໄດ້ໂດຍມີລາຄາຖືກກວ່າຊະນິດເມັດພາລາສະຕິກ EVA

ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 70 cm ຕິດສະຕິກເກີ້ສະທ້ອນແສງ ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 70 cm ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 70 cm

ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 80 cm ຖານກວ້າງ 42 x 42 cm ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກຊະນິດ MM ມີຄຸນສົມບັດແຂງແລະຫນຽວສາມາດຄາດແທບສະທ້ອງແສງ (Engineer Grade) ໄດ້ໂດຍມີລາຄາຖືກກວ່າຊະນິດເມັດພາລາສະຕິກ EVA

ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 80 cm ຕິດສະຕິກເກີ້ສະທ້ອນແສງ ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 80 cm ກວຍຈາລະຈອນຂະຫນາດຄວາມສູງ 80 cm

ນອກຈາກນີ້ກວຍຈາລະຈອນຂອງບໍລິສັດສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດ ຍັງສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າກັບສັນຍາລັກປ້າຍຈາລະຈອນ ສຳຫລັບວຽກກໍ່ສ້າງ ບູລະນະຊ້ອມແຊມ ຊ້ອມບຳລຸງ ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມປອດໄພພຽງພໍ ແຄມຄອບກວຍຈາລະຈອນເປັນເຫລັກຊຸບສັງກະສີບໍ່ຂື້ນສະຫນິມໃຊ້ສຳຫລັບຢຶດປ້າຍຄອບກວຍໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ ແຂງແຮງ ຖອດເກັບງ່າຍ

ແຄມຄອບກວຍຈາລະຈອນ ແຄມຄອບກວຍຈາລະຈອນໃຊ້ສຳຫລັບຢຶດປ້າຍຄອບກວຍ

ເຄື່ອງກັ້ນເປັນແບບອາລູມິນ້ຽມລອນລູກຟູກມີຄຸນສົມບັດບໍ່ບິດງໍ ໂດຍມີຄວາມຍາວຕັ້ງແຕ່ 1-6 m ດ້ານຫນ້າເຄື່ອງກັ້ນປິດແທບສະທ້ອນແສງສີຂາວສະຫລັບສີແດງແລະສີເຫລືອງສະຫລັບສີດຳມີທັງແບບລາຍຊື່ແລະລາຍສະຫຼຽງຕ່າງໆຫລາຍແບບໃຫ້ເລືອກຕາມຄວາມເຫມາະສົມ

ແຂນກັ້ນອາລູມິນຽມຂາວແດງ ແຂນກັ້ນອາລູມິນຽມໃຊ້ສຳຫລັບກວຍຈາລະຈອນ ແຂນກັ້ນອາລູມິນຽມເຫລືອງດຳ

ທໍ່ກັ້ນກວຍແບບຢືດຫົດໄດ້ໃຊ້ຄອບກັບຕົວກວຍຍາງຈາລະຈອນ ເພື່ອກັ້ນເຂດໃນພື້ນທີ່ຫ້າມເຂົ້າ ເຂດກໍ່ສ້າງ ເຂດອັນຕະລາຍ ໆລໆ 

ທໍ່ກັ້ນກວຍແບບຢືດຫົດໄດ້ ທໍ່ກັ້ນກວຍແບບຢືດຫົດໄດ້ ທໍ່ກັ້ນກວຍແບບຢືດຫົດໄດ້ ທໍ່ກັ້ນກວຍແບບຢືດຫົດໄດ້

Incoming search terms:

  • rambu kuning hitam
  • makna rambu rambu gambar orang berjalan kaki safety pertambangan