+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ ເຄື່ອງຕີເສັ້ນ Thermoplastic road marking machine

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນຂອງບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດໃຊ້ສຳຫລັບຕີເສັ້ນຖະຫນົນຊະນິດສີເທີໂມພາລາສະຕິກໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດຄື:

1. ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນແບບທຳມະດາ(ລົດເຂັນ) ມີຄຸນສົມບັດດັ່ງນີ້:

 • ມີປາກໄຖຊະນິດດ້າມດຽວຂະຫນາດ10, 15 ແລະ20 cm ພ້ອມປາກໂຮຍລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ
 • ກ່ອງບັນຈຸລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງບັນຈຸໄດ້13 kg
 • ຖັງບັນຈຸສີມີຄວາມຈຸ70 kg
 • ພາຍໃນຖັງມີໃບພັດກວນສີ
 • ລໍ້ຫລັງມີຂະຫນາດເສັ້ນສູນກາງ6 ນິ້ວ ສາມາດຫມຸນໄດ້360 ອົງສາ
 • ກ່ອງລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງຊະນິດປິດເປີດ ດ້ວຍເຟື້ອງ
 • ລໍ້ຫນ້າມີຂະຫນາດເສັ້ນສູນກາງ10 ນິ້ວຈຳນວນ2 ລໍ້
 • ລະບົບເຟື້ອງທີ່ໃຊ້ໃນການປິດເປີດລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ
 • ລົດຕີເສັ້ນຈາລະຈອນແລະອຸປະກອນເຄືອບດ້ວຍສີຊະນິດທົນຄວາມຮ້ອນ

 

2. ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຖະຫນົນແບບຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ມີຄຸສົມບັດດັ່ງນີ້:

 • ມີປາກໄຖຊະນິດດ້າມດຽວຂະຫນາດ10, 15 ແລະ20 cm ພ້ອມປາກໂຮຍລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ
 • ກ່ອງບັນຈຸລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງບັນຈຸໄດ້13 kg
 • ຖັງບັນຈຸມີຄວາມຈຸ100 kg
 • ພາຍໃນຖັງມີໃບພັດກວນສີ
 • ເຄື່ອງຈັກຮ່ອນດ້ານຂະຫນາດ5.5 ແຮງມ້າ
 • ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີໄຮໂດລິກ
 • ລໍ້ຫລັງມີຂະຫນາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ6 ນິ້ວສາມາດຫມຸນໄດ້360 ອົົງສາ
 • ມີວາວຕໍ່ແກ໊ດແບບສາຍມືຖື
 • ກ່ອງລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງຊະນິດປິດເປີດດ້ວຍເຟື້ອງ
 • ລໍ້ຫນ້າມີຂະຫນາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ10 ນິ້ວ ຈຳນວນ 2 ລໍ້
 • ລະບົບເຟື້ອງທີ່ໃຊ້ໃນການປິດເປີດລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ
 • ວາວຄວບຄຸມການເດິນຫນ້າຖອຍຫລັງ
 • ວາວປັບຄວາມໄວລົດຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ
 • ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນແລະອຸປະກອນເຄືອບດ້ວຍສີຊະນິດທົນຄວາມຮ້ອນ
ເຄື່ອງຕີເສັ້ນສີເທີໂມພາລາສະຕິກ ເຄື່ອງຕີເສັ້ນ

ວິທີໃຊ້ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ

 • ເມື່ອເຮັດການຕົ້ມສີທີ່ອຸດຫະພູມ 180-200 °C ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຮັດການມາກພື້ນສີ ທີ່ຈະເຮັດການຕີເສັ້ນຈາລະຈອນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕັ້ງໄກໃຫ້ຕົງກັບເສັ້ນທີ່ມາກໄວ້
 • ກົດຄັນໂຍກເພື່ອເປີດສີທີ່ຢູ່ໃນເຕົາ ອຸ່ນສີໃຫ້ໄຫລລົງທີ່ປາກໄຖສີເພື່ອເຮັດການຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ
  (
  ພ້ອມຕີໄດ້ເລີຍ)
 • ກົດດັນຄັນໂຍກເພື່ອເຮັດການເປີດລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ
 • ເປີດປາກໄຖສີໂດຍດັນກະແທກໄປທີ່ພື້ນ
 • ດັນເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນແບບເຂັນໄປຂ້າງຫນ້າ ເພື່ອໃຫ້ລົດເດິນຫນ້າ
 • ຍ່າງຕາມລົດຕີເສັ້ນແບບເພື່ອປະຄອງໄປເລື້ອຍໆ(ແບບຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ)

ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຕີເສັ້ນ

 • ເມື່ອເຮັດການຕີເສັ້ນຈາລະຈອນທຸກຄັ້ງ ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດປາກໄຖສີແລະເຕົາໃຫ້ມີຄາບສີຕິດຫນ້ອຍທີ່ສຸດ

Incoming search terms:

 • Road Marking Machines
 • mesin road marking