+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ຫມຸດສະທ້ອນແສງ ຫມຸດຕິດຖະຫນົນ ລູກແກ້ວຕິດຖະຫນົນກາວອີພ໊ອກຊີ່ Road stud

ຫມຸດສະທ້ອນແສງ ຂອງບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດ ໃຊ້ເພື່ອກຳຫນົດແບ່ງເຂດຖະຫນົນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພແລະລົດອຸບັດຕິເຫດ ຜະລິດຈາກອາລູມິນຽມອັນລອຍຊະນິດເດືອຍ ຕິດແຜ່ນສະທ້ອນແສງເຊິ່ງເປັນພາລາສະຕິກອະກຣິລິກແຜ່ນສະທ້ອນແສງແບບແກ້ວປຣິຊືມ 2 ຫນ້າ ຫຼື 1 ຫນ້າ ນອກຈາກນີ້ຍັງເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນແກ້ວບາງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄ່າການສະທ້ອນແສງໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນໃນເວລາກາງຄືນ ມີ 3 ສີໃຫ້ເລືອກຄື: ສີຂາວ ສີເຫລືອງແລະສີແດງ

ຫມຸດສະທ້ອນແສງ ຫມຸດສະທ້ອນແສງ ຫມຸດສະທ້ອນແສງ ຫມຸດແບ່ງເຂດຖະຫນົນ ຫມຸດອາລູມິນຽມອັນລອຍ ຫມຸດອາລູມິນຽມອັນລອຍສະທ້ອນແສງ

ຄຸນສົມບັດຂອງຫມຸດສະທ້ອນແສງ

  • ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງ ຄວາມຊັດເຈນສູງ
  • ແຂງແຮງ ບໍ່ແຕກງ່າຍ ທົນຕໍ່ແຮງກົດນ້ຳຫນັກລົດບັນທຸກໄດ້ເຖິງ 40 ຕັນ
  • ໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານ ທົນຕໍ່ທຸກສະພາບອາກາດ
  • ຜິວຫນ້າທົນຕໍ່ການກັດກຣ່ອນ ເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົວເອງ
  • ຖັງຮັກສາຄ່າການສະທ້ອນແສງຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານ
  • ຂະຫນາດ: 100 x 100 x 25 mm

ລູກແກ້ວ 360 ອົງສາຕິດຖະຫນົນສະທ້ອນແສງ

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີລູກແກ້ວ 360 ອົງສາຕິດຖະຫນົນສະທ້ອນແສງ reflective glass road stud ລູກແກ້ວຕິດຖະຫນົນໃຊ້ໃນການກຳຫນົດແນວແບ່ງເຂດຖະຫນົນ ສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫານະໃນເວລາຄ່ຳຄືນ ຫມຸດແສງຄວາມເຂັ້ມສູງ ເຫມາະສຳຫລັບການເບິ່ງເຫັນໃນທຸກສະພາບອາກາດ ຕົວລູກແກ້ວມີລັກສະນະເປັນວົງກົມຂະຫນາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ 100 mm ດັ່ງນັ້ນຈື່ງໃຫ້ຄວາມສະທ້ອນແສງ 360 ອົງສາ ບໍ່ວ່າຍານພາຫານະຈະມາຈາກດ້ານໃດກໍ່ຕາມ ມີ 2 ສີໃຫ້ເລືອກຄື ສີຂາວ ແລະສີເຫລືອງ

 

ກາວອີພ໊ອກຊີ່ເປັນກາວສູດພິເສດທີ່ໃຊ້ສຳຫລັບຕິດຕັ້ງຫມຸດຕິດຖະຫນົນສະທ້ອນແສງແລະລູກແກ້ວ 360 ອົົງສາ ຕິດຖະຫົນສະທ້ອນແສງເພື່ອຢືດຕິດຖະຫນົນໂດຍສະເພາະ ໂດຍທີ່ກາວ Epoxy ຂອງບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດມີສ່ວນຜະສົມ 2 ຊະນິດ ຄື:ຊະນິດ A ເປັນເນື້ອອີພ໊ອກຊີ່ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົງທົນແລະສ່ວນ B ເປັນສ່ວນທີ່ແຂງແຫ້ງໄວ ເຊິ່ງເມື່ອຜະສົມກັນເຂົ້າຈະມີຄຸນສົມບັດຂອງກາວອີພ໊ອກຊີແຂງແຮງ ຄົງທົນທຸກສະພາວະ ໂດຍທົ່ວໄປອີພ໊ອກຊີ່ຂອງບໍລິສັດຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາບ່ໍເກີນ 30 ນາທີຈະແຫ້ງຕິດທົນນານ ໂດຍທາງບໍລິສັດສາມາດຈັດຈຳນວນກາວອີພ໊ອກຊີທັງ 2 ຊະນິດໃຫ້ເຂົ້າກັບຈຳນວນຂອງຫມຸດຕິດຖະຫນົນສະທ້ອນແສງແລະລູກແກ້ວ 360 ອົງສາ ຕິດຖະຫນົນສະທ້ອນແສງໄດ້

ກາວອີພ໊ອກຊີ່