+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ປາກເຄື່ອງຕີເສັ້ນຂະຫນາດ 10, 15, 20 cm. Road line marker

ປາກເຄື່ອງຕີເສັ້ນ ເຄື່ອງຕີເສັ້ນ

ປາກເຄື່ອງຕີເສັ້ນຖະຫນົນຊະນິດສີເທີໂມພາລາສະຕິກມີຂະຫນາດ 10, 15 ແລະ 20 cm ໃຫ້ເລືອກຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການມີຊ່ອງສຳຫລັບໂຮຍລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງຂະຫນາດເທົ່າກັບປາກເຄື່ອງຕີເສັ້ນຖະຫນົນ ຜະລິດຈາກເຫລັກຫນາແລະສີທົນຄວາມຮ້ອນ