+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ແບຣິເອີ ກວຍຈາລະຈອນຊົງກົມ ແບຣິເອີຊົງກົມ Road Barrier

ແບຣິເອີຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກ MDPE ມີຄວາມຫນຽວ ທົນທານ ບໍ່ແຕກງ່າຍ ມີ 3 ສີໃຫ້ເລືອກຄື ສີສົ້ມ ສີເຫລືອງແລະສີນ້ຳເງີນ ພ້ອມຄາດແຖບສະທ້ອນແສງ ໃຊ້ວາງເພື່ອປ້ອງກັນແນວບໍລິເວນເຂດກໍ່ສ້າງໃນຖະຫນົນຫຼືບໍລິເວນເຂດກໍ່ສ້າງຕ່າງໆເພີ່ມນ້ຳຫນັກແລະຄວາມແຂງແຮງໄດ້ໂດຍການບັນຈຸນ້ຳຫຼືຊາຍລົງໃນກຳແພງນ້ຳພາລາສະຕິກຊົງກົມ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຕຳແຫນ່ງໄດ້ເມື່ອລະບາຍນ້ຳອອກ ເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະໄກທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ນອກຈາກນີ້ກຳແພງນ້ຳຊົງກົມຍັງໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີພື້ນທີ່ເພື່ອຕິດຕັ້ງເສົາພ້ອມປ້າຍສັນຍາລັກຕ່າງໆແລະໄຟແວ໊ບຫຼືໄຟຫມຸນເພື່ອປ້ອງກັນແລະຊ່ວຍລົດອຸບັດຕິເຫດໄດ້

ແບຣິເອີ ກວຍຈາລະຈອນຊົງກົມv ແບຣິເອີຊົງກົມ
ແບຣິເອີ