+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ເສື້ອກັນຝົນຈາລະຈອນ ເສື້ອກັນຝົນຈາລະຈອນສະທ້ອນແສງ ເສື້ອກັນຝົນ Reflective rain coat

ເສື້ອກັນຝົນຈາລະຈອນແບບA: ເສື້ອຄຸມ(ຄຸມທັງຕົວ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນເຖິງຂໍ່ຕີນ) ເສື້ອກັນຝົນແບບA: ເສື້ອຄຸມ(ຄຸມທັງຕົວ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນເຖິງຂໍ່ຕີນ) ເສື້ອກັນຝົນແບບ A: ເສື້ອຄຸມ (ຄຸມທັງຕົວ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນເຖິງຂໍ່ຕີນ) ເສື້ອກັນຝົນສະທ້ອນແສງແບບ A: ເສື້ອຄຸມ (ຄຸມທັງຕົວ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນເຖິງຂໍ່ຕີນ)
ແບບA: ເສື້ອຄຸມ(ຄຸມທັງຕົວ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນເຖິງຂໍ່ຕີນ)

ເສື້ອກັນຝົນຜະລິດຈາກຜ້າໂພລີເອັດສະເຕີ ແບບຫນາບໍ່ສີກຂາດ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດພິເສດໃນການກັນນ້ຳ ທົນທານ ຕັດຢິບດ້ວຍຄວາມປະນີດ ຮູບແບບເພື່ອຄວາມຄ່ອງຕົວໃນທຸກອະລິຍະບົດຮູບຊົງສວຍງາມ ສີຂອງຜ້າເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະໄກ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ ເພີ່ມແຖບສະທ້ອນແສງເພື່ອເຫັນຊັດເຈນໃນເວລາກາງຄືນ ເຫມາະສຳຫລັບຕຳຫລວດຈາລະຈອນ ວິສາວະກອນ,ລປພ,ພະນັກງານກໍ່ສ້າງ ຫນ່ວຍກູ້ໄພ,ພະນັກງານສະຫນາມບິນ ແລະຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ

ເສື້ອກັນຝົນຈາລະຈອນແບບB: ຊຸດຫມີ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງຢິບຕິດກັນ) ເສື້ອກັນຝົນຈາລະຈອນສະທ້ອນແສງແບບB: ຊຸດຫມີ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງຢິບຕິດກັນ) ເສື້ອກັນຝົນຈາລະຈອນສະທ້ອນແສງຂອງບໍລິສັດສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດ ມີ ສີໃຫ້ເລືອກຄືສີສົ້ມແລະສີຂຽວ(ໃບຕອງອ່ອນ) ໂດຍມີ3 ຮູບແບບຄື:

ແບບA: ເສື້ອຄຸມ(ຄຸມທັງຕົວ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນເຖິງຂໍ່ຕີນ)

ແບບB: ຊຸດຫມີ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງຢິບຕິດກັນ)

ແບບC: ຊະນິດແຍກສ່ວນ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງແຍກຊິ້ນສ່ວນກັນ)

rain coat ແບບB: ຊຸດຫມີ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງຢິບຕິດກັນ)
ແບບB: ຊຸດຫມີ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງຢິບຕິດກັນ)
ເສື້ອກັນຝົນແບບC: ຊະນິດແຍກສ່ວນ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງແຍກຊິ້ນສ່ວນກັນ) ເສື້ອກັນຝົນສະທ້ອນແສງແບບC: ຊະນິດແຍກສ່ວນ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງແຍກຊິ້ນສ່ວນກັນ) ເສື້ອກັນຝົນສີຂຽວ ແບບC: ຊະນິດແຍກສ່ວນ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງແຍກຊິ້ນສ່ວນກັນ) ເສື້ອກັນຝົນສີສົ້ມ ແບບC: ຊະນິດແຍກສ່ວນ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງແຍກຊິ້ນສ່ວນກັນ) ເສື້ອກັນຝົນຈາລະຈອນ ແບບC: ຊະນິດແຍກສ່ວນ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງແຍກຊິ້ນສ່ວນກັນ)
ແບບC: ຊະນິດແຍກສ່ວນ(ຕົວເສື້ອແລະໂສ້ງແຍກຊິ້ນສ່ວນກັນ)