+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວ ພາລາສະຕິກລູກລະນາດ ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວລົດ

ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວ ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວລົດ ພາລາສະຕິກຊະລໍລົດ

ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວເປັນແຜ່ນຊະລໍຄວາມໄວລົດສຳເຫລັດຮູບ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ ຕິດໄດ້ວ່ອງໄວ ປອດໄພ ສວຍງາມ ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ ຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກທີ່ແຂງ ຫນຽວ ຮັບນ້ຳຫນັກລົດບັນທຸກໄດ້ ມີຕາແມວສະທ້ອນແສງ ສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນເວລາກາງຄືນ ຂະຫນາດແຜ່ນ ກວ້າງ 25 cm ຍາວ 70 cm ແລະສູງ 7 cm ສາມາຕໍ່ຄວາມຍາວໄດ້ຕາມຄວາມກວ້າງຂອງຖະຫນົນ

ພາລາສະຕິກເຫລືອງດຳ ພາລາສະຕິກລົດຄວາມໄວລົດ ພາລາສະຕິກລູກລະນາດ ເນີນພາລາສະຕິກ

ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວມີ 2 ສີໃຫ້ເລືອກ ໄດ້ແກ່ດີດຳ ແລະສີເຫລືອງ

ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວ ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວລົດ ພາລາສະຕິກຊະລໍລົດ ພາລາສະຕິກເຫລືອງດຳ ພາລາສະຕິກລົດຄວາມໄວລົດ

ພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວລົດຂອງບໍລິສັດ ຕິດຕັ້ງໄດ້ວ່ອງໄວ ໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີເຫມາະກັບສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ລົດຊະລໍຄວາມໄວຫຼືແມ້ກະທັ້ງໃນບໍລິເວນນິຄົມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີລົດບັນທຸກສັນຈອນໄປມາ

 

ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ

ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ
ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ
ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ ການຕິດຕັ້ງພາລາສະຕິກຊະລໍຄວາມໄວທີ່ໂຮງຫມໍສິຣິຣາດ