+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ເຄື່ອງພົ່ນສີຈາລະຈອນ ເຄື່ອງຕີເສັ້ນສີຈາລະຈອນ Line stripping machine

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນ

ເຄື່ອງຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ

ເຄື່ອງພົ່ນສີຈາລະຈອນໃຊ້ສຳຫລັບພົ່ນສີຈາລະຈອນຫຼື Traffic Paint ມອກ. 415-2548ໃຊ້ສຳຫລັບພົ່ນບົນຖະຫນົນຄອນກຣີດເພື່ອແບ່ງຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໂດຍເຄື່ອງພົ່ນເຮັດເຄື່ອງຫມາຍບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດໂຮຍລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງຈາກຕົວເຄື່ອງໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງແລະການສະທ້ອນແສງໃນຍາມກາງຄືນ ຊ່ວຍລົດອຸບັດຕິເຫດຈາກການໃຊ້ຍານພາຫານະແລະໃຊ້ຖະຫນົນ

 

ເຄື່ອງພົ່ນສີຈາລະຈອນ ສີທາຂອບທາງ