+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ກຣາດເຣວ ຫຼືຮາວເຫລັກລູກຟູກ ມອກ. 248-2531 Guard rail

ກຣາດເຣວເປັນແຜ່ນເຫລັກຊຸບສັງກະສີທີ່ຜ່ານກຳມະວິທີການຜະລິດແບບBasic Oxygen Open Heat Electric Furnace ເຮັດໃຫ້ຮາວເຫລັກທຸກອັນມີສະພາບທີ່ຮຽບຮ້ອຍສະຫມ່ຳສະເຫມີຕະຫລອດທັງແຜ່ນ ແຂງແກ່ງແລະມີຄວາມຕ້ານທານການສືກກຣ່ອນສູງໄດ້ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ (ມອກ.248-2531)ເຊິ່ງມີຄຸນລັກສະນະຕາມແບບມາດຕະຖານຂອງກົມທາງຫລວງແລະກົມທາງຫລວງຊົນນະບົດໃຊ້ກັ້ນຕາມແນວຂອບຖະຫນົນ ເພື່ອລົດອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກຍານພາຫານະແບ່ງເປັນ 2 ຊັ້ນຕາມຄວາມຫນາຄື ຊັ້ນທີ 1 ຫນາບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 3.2mm ແລະຊັ້ນທີ 2 ຫນາບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 2.5 mm ແລະແບ່ງເປັນ 2 ຊະນິດຕາມນ້ຳຫນັກສັງກະສີທີ່ອາບຄື ຊະນິດທີ 1 ສັງກະສີຫນັກບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 550 ກະລ້າມຕໍ່ຕາລາງແມັດແລະຊະນິດທີ 2 ສັງກະສີຫນັກບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 1100 ກະລ້າມຕໍ່ຕາລາງແມັດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອຸປະກອນເສີມຕິດແຖບສະທ້ອນແສງຮູບແບບຕ່າງໆໃຫ້ເລືອກຕາມການໃຊ້ງານ

ແຜ່ນຮາວເຫລັກລູກຟູກ(ລອນຄູ່) ແຜ່ນເຫລັກປະກັບສະຫລຽງ ແຜ່ນໂຄ້ງປິດຂ້າງ
ແຜ່ນຮາວເຫລັກລູກຟູກ(ລອນຄູ່) ແຜ່ນເຫລັກປະກັບສະຫລຽງ ແຜ່ນໂຄ້ງປິດຂ້າງ
ເສົາສູງ2 ແມັດ ເສົາຖານຫນ້າແປນ ເສົາປາຍສະຫລຽງ30 ອົງສາ 60 ອົງສາ
ເສົາສູງ2 ແມັດ ເສົາຖານຫນ້າແປນ ເສົາປາຍສະຫລຽງ30 ອົງສາ 60 ອົງສາ
ສະກຣູສັ້ນ ຫຼືນ໊ອດສັ້ນ ພ້ອມແຫວນ ສະກຣູຍາວ ຫຼືນ໊ອດຍາວ ພ້ອມແຫວນ ແຫວນຮອງສຳຫລັບລ໊ອກສະກຣູ
 ສະກຣູສັ້ນ ຫຼືນ໊ອດສັ້ນ ພ້ອມແຫວນ ສະກຣູຍາວ ຫຼືນ໊ອດຍາວ ພ້ອມແຫວນ ແຫວນຮອງສຳຫລັບລ໊ອກສະກຣູ 

 

ແຜ່ນເຫລັກຮາວລູກຟູກແລະອຸປະກອນເສີມ

 • ແຜ່ນຮາວເຫລັກລູກຟູກ(ລອນຄູ່) ຄວາມຫນາ2.5 ແລະ3.2 mm ໂດຍມີຄວາມຍາວ1, 2, 3 ແລະ4 ແມັດ

 • ແຜ່ນໂຄ້ງປິດຂ້າງ(ແຜ່ນປາຍຮາວເຫລັກລູກຟູກ)
 • ແຜ່ນເຫລັກປະກັບສະຫລຽງ
 • ເສົາສູງ2 ແມັດ
 • ເສົາປາຍສະຫລຽງ30 ອົງສາ
 • ເສົາປາຍສະຫລຽງ60 ອົງສາ
 • ເສົາຖານຫນ້າແປນ(ຄວາມສູງຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ)
 • ສະກຣູສັ້ນ ຫຼືນ໊ອດສັ້ນ ພ້ອມແຫວນ
 • ສະກຣູຍາວ ຫຼືນ໊ອດຍາວ ພ້ອມແຫວນ
 • ແຫວນຮອງສຳຫລັບລ໊ອກສະກຣູ
 • ແຜ່ນເປົ້າຕິດກຣາດເຣວ ແບບສີ່ຫລຽ່ມຄາງຫມູຊະນິດຫນ້າດຽວ ແບບສີຂາວ(GR01) ແບບສີເຫລືອງ (GR02)
 • ແຜ່ນເປົ້າຕິດກຣາດເຣວ ແບບສີ່ຫລຽ່ມຄາງຫມູຊະນິດສອງຫນ້າ ແບບສີຂາວ(GR03) ແບບສີເຫລືອງ (GR04)
 • ແຜ່ນເປົ້າຕິດກຣາດເຣວ ແບບກົມ Ø 4ນິ້ວຊະນິດຫນ້າດຽວ ແບບສີຂາວ(GR05) ແບບສີເຫລືອງ (GR06)
ແຜ່ນເປົ້າຕິດກຣາດເຣວ ແບບສີ່ຫລຽ່ມຄາງຫມູຊະນິດຫນ້າດຽວ ແບບສີຂາວ(GR01) ແບບສີເຫລືອງ (GR02) ແຜ່ນເປົ້າຕິດກຣາດເຣວ ແບບສີ່ຫລຽ່ມຄາງຫມູຊະນິດສອງຫນ້າ ແບບສີຂາວ(GR03) ແບບສີເຫລືອງ (GR04) ແຜ່ນເປົ້າຕິດກຣາດເຣວ ແບບກົມ Ø 4ນິ້ວຊະນິດຫນ້າດຽວ ແບບສີຂາວ(GR05) ແບບສີເຫລືອງ (GR06)
ແບບສີຂາວ(GR01) ແບບສີເຫລືອງ (GR02)   ແບບສີຂາວ(GR03) ແບບສີເຫລືອງ (GR04 ແບບສີຂາວ(GR05) ແບບສີເຫລືອງ (GR06)

 

ນອກຈາກນີ້ທາງບໍລິສັດສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດຍັງມີທີມງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວທີ່ມີປະສົບການຫລາຍກວ່າ 30 ປີ ເຊິ່ງໄດ້ມາດຕະພານກົມທາງຫລວງແລະກົມທາງຫລວງຊົນນະບົດ ທ່ານສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດບໍລິການຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວໄດ້

 

ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m
ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m
ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m ວຽກງານຕິດຕັ້ງກຣາດເຣວປະເທດກຳບູຊາຈາກປອຍເປໄປສຽມລຽບປະລິມານງານ 10,000 m

Incoming search terms:

 • guard rail and post removal
 • guardrail posr spacers