+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ ມອກ. 543-2550 Glass bead

ບໍລິສັດ ສະຫຍາມທຣາບຟິກ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຈັດຈຳຫນ່າຍລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງໂຮຍວັດສະດຸສີເທີໂມພາລາສະຕິກຂອງບໍລິສັດ ພອດເຕີ້(ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງທີຜະລິດຈາກແວ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ມີລັກສະນະຊົງກົມ ໃສ ແຂງແລະບໍ່ມີສີ່ງສົກກະປົກປົນເປື້ອນ ມີດ້ວຍກັນທັງຫມົດ 3 ແບບຄື:

  • ແບບ1 ເບີ18-2550 
  • ແບບ2 ເບີ11-2550 
  • ແບບ3 ເບີ951 

ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ

ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງໃຊ້ສຳຫລັບຜະສົມກັບວັດສະດຸເທີໂມພາລາສະຕິກ (ສີຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ)ໂດຍທີ່ຕ້ອງມີອັດຕາສ່ວນຜະສົມຂອງລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 30 % ຕາມມາດຕະຖານກົມທາງຫລວງແລະມອກ. 543-2550ນອກຈາກນີ້ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງເປັນວັດສະດຸສຳຫລັບໂຮຍບົນວັດສະດຸເທີໂມພາລາສະຕິກຫຼືໂຮຍບົນສີຈາລະຈອນ (Traffic Paint)ຂະນະທີ່ເຮັດເຄື່ອງຫມາຍບົນຜິວທາງ (ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງຂະນະທີ່ຕີເສັ້ນຈາລະຈອນ)ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກແກ້ວຝັງຢູ່ບົນຜິວຂອງວັດສະດຸເທີໂມພາລາສະຕິກຫຼືສີຈາລະຈອນເຊິ່ງລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງທີ່ໃຊ້ກັບວັດສະດຸເຮັດເຄື່ອງຫມາຍບບົນຜິວທາງນີ້ຈະເກີດການສະທ້ອນແສງເມື່ອໄຟຫນ້າລົດສ່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປອດໄພໃນເວລາກາງຄືນ

ຈັດຈຳຫນ່າຍລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງໂດຍບັນຈຸໃນຖົງພາລາສະຕິກສານແລະມີຖົງພາລາສະຕິກໃສ່ຮອງດ້ານໃນບັນຈຸນ້ຳຫນັກຖົງລະ 25 kg

ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ Dusit Thani hotel ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ kasikorn bank ລູກແກ້ວສະທ້ອນແສງ Bangkok Insurance

Incoming search terms:

  • highway reflective glass beads
  • potters beads glass traffic paint class 2
  • reflective glass beads traffic
  • reflective glass beads traffic marking
  • traffic paint reflective glass beads in Malaysia