+66 (0) 2294-0281-6 siamtraffic@yahoo.com
203 Soi Chokchai Jongjamreon, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok Thailand 10120

ຮົ້ວຕາຂ່າຍພາລາສະຕິກ ຕາຂ່າຍຂືງກັ້ນ Barrier fence Safety fence

ຮົ້ວຕາຂ່າຍພາລາສະຕິກຜະລິດຈາກພາລາສະຕິກເກຣດ A ຄຸນນະພາບສູງຊະນິດ PP (ໂພລິໂພໄພລິນ) ທີ່ມີຄວາມຄົງທົນ ແຂງແຮງ ມີນ້ຳຫນັກເບົາ ເຫມາະສຳຫລັບໃຊ້ງານໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ບໍລິເວນທີ່ມີການຊ້ອມແຊມຖະຫນົນຫຼືທີ່ມີອັນຕະລາຍສູງ ໃຊ້ສຳຫລັບເຕືອນຜູ້ສັນຈອນທາງຍ່າງ ຫຼືຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫານະໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອຕ້ອງສັນຈອນຜ່ານບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເພື່ອຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ

ຮົ້ວຕາຂ່າຍພາລາສະຕິກ ຮົ້ວຕາຂ່າຍ ຮົ້ວຕາຂ່າຍພາລາສະຕິກ ຕາຂ່າຍພາລາສະຕິກ